Voorwoord Dick van Hal

By april 4, 2018Artikelen

De gezamenlijke stad

De verstedelijking van Nederland zet gestaag door. Steden staan voor de grote uitdaging hun beschikbare ruimte verantwoord in te vullen via een samenspel tussen vele betrokken partijen. Institutionele vastgoedbeleggers vervullen een belangrijke maatschappelijke rol in dit proces.

Laat u inspireren door een aantal voorbeeldprojecten, zoals die door leden van IVBN de afgelopen periode zijn gerealiseerd, veelal in nauwe samenwerking met de gemeente. Het illustreert hoe de lange termijn betrokkenheid van het beleggen met pensioen- en verzekeringsgelden de ontwikkeling van uw stad vooruit kan stuwen.

Op 17 september organiseert de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) in Utrecht een bijzondere middagbijeenkomst, waarin we het belang en de rol van institutionele vastgoedbeleggers voor de ontwikkeling van steden willen belichten. Op deze dag zullen we enkele voorbeeldprojecten verder uitdiepen.

Het is de eerste keer dat IVBN gemeenten, in het bijzonder de G5 en de G40 op deze manier uitnodigt. De ledenkring van IVBN zal op managementniveau aanwezig zijn en er is gelegenheid om kennis te maken en rechtstreeks met elkaar in gesprek te gaan. We nodigen met name de verantwoordelijke wethouder(s) en de ambtelijke top van uw gemeente van harte uit! Het historische Muntgebouw in Utrecht, op loopafstand van het Centraal Station Utrecht en nabij P1 van de Jaarbeurs, vormt het decor voor deze bijeenkomst.

U bent van harte uitgenodigd: ik hoop u dan te ontmoeten!

Dick van Hal, voorzitter IVBN, tevens CEO Bouwinvest

Print Friendly, PDF & Email